تحلیل زنجیره تامین مس

صاحبان صنایع مختلف همواره به دنبال آن هستند تا دید جامع و وسیعی از حوزه صنعت خود داشته باشند. یکی از جذابترین مواردی که همواره مورد توجه صنایع پیشرفته دنیا بوده است، تحلیل زنجیره تامین و لجستیک است. از این رو Dtscientist در یکی از پروژه های خود وقت زیادی بر روی شناسایی زنجیره تامین مس و نقاط قوت و ضعف زنجیره صرف کرده است.

تصویر زیر بخشی از زنجیره تامین استخراج و اکتشاف مس را نشان می دهد. همچنین وضعیت استخراج مس و تولید کاتد مس را تا سال 2055 پیشبینی کرده است.

مشتری:
امور معادن
تاریخ:
مهر 98
نوع خدمات :
تحلیل
دسته بندی:
الگوریتمی
Share Project:

دیدگاهتان را بنویسید